สายตรงผู้อำนวยการ

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2557>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557

เว็บไซต์การศึกษาเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
15
วันนี้
1220
วานนี้
833


เริ่มนับ
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนหอพระ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่                                            
    ประกาศฝ่ายทะเบียนวัดผล การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
      ลงทะเบียนเรียนซ้ำ วันที่ 24 พ.ย. 57 - 28 พ.ย. 57 นักเรียนเรียนซ้ำ วันที่ 1 ธ.ค.57 - 30 ม.ค. 58 ผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำ วันที่ 2ก.พ. ...
    คลิบรายการเสียงแห่งอนาคต สถานีโทรทัศน์ NBT
      ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม 2557 โรงเรียนหอพระร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ใช้ห้องเรียนไร้พรมแดน Smart School ร่วมกัน ...
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาด จ. เชียงใหม่
ผู้ชม : 89    จำนวนภาพ : 6
พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
     
 
 
     
     
 
 
     
ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน 1/2557
ผู้ชม : 112    จำนวนภาพ : 8
อาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

 
 

ชมการถ่ายทอดสด การสอบ Pre O- Net Online


 

ประกาศฝ่ายทะเบียนวัดผล การลงทะเบียนเรียนซ้ำ


ลงทะเบียนเรียนซ้ำ วันที่ 24 พ.ย. 57 - 28 พ.ย. 57
นักเรียนเรียนซ้ำ วันที่ 1 ธ.ค.57 - 30 ม.ค. 58
ผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำ วันที่ 2 ก.พ. 58
 

ประกาศโรงเรียนหอพระ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ


 

ชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน 1/57 และพิธีลงนามความร่วมมือ(mou) ระหว่าง รร.หอพระ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ โดย ศ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร


ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ปกครอง นร.รับผลการเรียน 1/2557 และพิธีลงนามความร่วมมือ(mou) ระหว่าง รร.หอพระ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ โดย ศ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร เพื่อพัฒนาการเรียน ปวส.ทางไกลออนไลน์ ในระบบทวิภาคี โดยใช้ รร.เป็นศูนย์ภาคเหนือ ตามแนวทางจ
 

ชมถ่ายทอดสด สืบสานประเพณียี่เป็งโรงเรียนหอพระ


 

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


ตามมติคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังเอกสารแนบ
โดย งานบุคลากร
 

การสรา้ง Link ถ่ายทอดสด


 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา