ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
ออนไลน์
58
วันนี้
128
วานนี้
0


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     

พิธีแสดงมุฑิตา สักการะพระคุณครู. แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ชม 166
ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตา สักการะพระคุณครู. แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ นายณรงค์ มงคล, ครูธีรพล จอมคำ,ครูสุพัตร ใจฟู, ครูสายัณห์ สิงห์เจริญ, ครูปิยฉัตร วุฒิสรรพ์., ครูระวิวรรณ. เคนขยัน, ครูนุสรา ตันตะนรัตน์ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนหอพระ  
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว รสสุคนธ์ ต่ายโพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5 
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหอพระ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560
 
พิธีแสดงมุฑิตา สักการะพระคุณครู. แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560