ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

เอกสารดาวน์โหลด

<<พฤษภาคม 2561>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
     
ออนไลน์
43
วันนี้
787
วานนี้
1384


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ชม 206
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา กิจกรรม"ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้แบบหัวแหลมและเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ" ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
มาร์ชขิ่งความดี โรงเรียนหอพระ
พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธัญญาเรศ. มีทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5
จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคณิตา บานชื่น,เด็กชายญาณทัศน์ บาลี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนหอพระ
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว รสสุคนธ์ ต่ายโพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560