สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<ตุลาคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์การศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
93
วันนี้
105
วานนี้
1004


เริ่มนับ
     
7777

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ชม 31
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา กิจกรรม"ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้แบบหัวแหลมและเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ" ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา