ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

เอกสารดาวน์โหลด

<<พฤศจิกายน 2560>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
     
ออนไลน์
39
วันนี้
160
วานนี้
1002


เริ่มนับ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
     
หมวดหมู่ :


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

เอกลักษณ์ 

                                                          "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"

 อัตลักษณ์

                                                    "สืบทอดความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ"วิสัยทัศน์และพันธกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง