ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
     
ออนไลน์
60
วันนี้
832
วานนี้
1384


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
หมวดหมู่ :

ตารางสอนครู


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 5 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 6 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 5 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 5 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 6 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 7 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 8 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กลุ่มงานแนะแนว
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 

ตารางเรียนของนักเรียน


ม.1/1 - ม.1/4
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ม.2/1 - ม.2/4
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ม.3/1 - ม.3/5
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ม.4/1 - ม.4/4
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ม.5/1 - ม.5/4
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ม.6/1 - ม.6/5
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์