สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2563>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

อาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
11
วันนี้
2891
วานนี้
4599


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


     
 
 
     

ครูพิสมัย เรือนสอน


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูฐิติพรรณ แสงแก้ว


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูสิรธร ศักดิ์สูง


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนฤมล ฉายานนท์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูรินรดา วิรัตน์พฤกษ์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูหนึ่งฤทัย ปินชัย


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนนทชัย อาวรณ์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ -
วิชาเอก ภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูวัชรพงค์ โพธิวงค์


ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด