สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<ตุลาคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์การศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
63
วันนี้
68
วานนี้
1004


เริ่มนับ
     
7777
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


     
 
 
     

นางวัลภา สุวรรณเพชร


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางสิรธร ศักดิ์สูง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางฐิติพรรณ แสงแก้ว


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางแน่งน้อย โกศลโพธิทรัพย์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวปาริชาติ บุญแก้ว


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวนฤมล ฉายานนท์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางรินรดา วิรัตน์พฤกษ์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางน้ำฝน โทปุญญานนท์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางพิสมัย เรือนสอน


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายนนทชัย อาวรณ์


ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางหนึ่งฤทัย ปินชัย


ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา