สายตรงผู้อำนวยการ

ปธิธานความดี ปีมหามงคล

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ตารางการเรียนการสอน

<<สิงหาคม 2560>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

พุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์การศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
22
วันนี้
757
วานนี้
633


เริ่มนับ
     
7777
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กลุ่มสาระภาษาไทย


     
 
 
     

นายไพรศาล สังข์เอี่ยม


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางวัลยา ชุ่มทอง


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นาระวิวรรณ เคนขยัน


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางกานดา ชุมดำ


ตำแหน่ง ::
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวศิริพร ทวีชาติ


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางปัญญาวดี จอมแปง


ตำแหน่ง ::
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา