วงสตริง Baby Tarantula ของโรงเรียนหอพระ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 “WACM Music Contest”

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดวงดนตรี “WACM Music Contest” จัดโดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

    E-learning