ติดต่อเรา

โรงเรียนหอพระ

ที่อยู่ : 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email : horpra.school@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-221419 ต่อ 11
โทรสาร 053-217063

BK8