ข่าวกิจกรรมโรงเรียนหอพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหอพระ

คำสั่ง เอกสาร ข่าวสาร

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แนะนำโรงเรียนหอพระ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่าง รร. ส่วนภูมิภาค
นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก
เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET
นายธีรภัทร งามจิต

นายธีรภัทร งามจิต

สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนโรงเรียนหอพระ

นักเรียนโรงเรียนหอพระ

ชนะเลิศการประกวดการสร้างเพจ Facebook
นายวรัญญู แสงนาค

นายวรัญญู แสงนาค

ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
E-learning