นักเรียนโรงเรียนหอพระ

ชนะเลิศการประกวดการสร้างเพจ Facebook

นักเรียนโรงเรียนหอพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างเพจ Facebook
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบรอบ 10 ปี ได้รับเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

    E-learning