นายธีรภัทร งามจิต

สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เหล่าตำรวจ)

    E-learning