วงสตริง Baby Tarantula รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ประกวดวงดนตรี WACM Music Contest

BK8