นางสาวรวิปรียา ฤทธิ์กล้า เหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

นางสาวรวิปรียา ฤทธิ์กล้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

BK8