นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก ยุวชนนานาชาติ

BK8