นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันยกน้ำหนัก ไม่เกิน 96 kg ชาย ยุวชนนานาชาติจ.ขอนแก่น

    E-learning