งานบริการนักเรียน

ตารางเรียน 1/63

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
โรงเรียนหอพระ โดยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โรงเรียนหอพระ ได้มีการจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2563รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ระดับอุดมศึกษาโรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม“พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน” ปีการศึกษา 2563โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET ม.6)งานธนาคารโรงเรียนหอพระให้การต้องรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทยจดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือน มีนาคม 2564

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning