งานบริการนักเรียน

รายชื่อนักเรียน 1/64

ตารางเรียน 1/64

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราวแนวปฏิบัติการสอนชดเชย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564การจัดการเรียนการสอน online ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ฉากกั้นการแพร่กระจายละออง COVID-19 ให้กับ รร.หอพระโรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนหอพระ มอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564รร.หอพระ มอบผลการเรียน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2564โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ “นางสาวมาเรีย วิกตอเรีย. ลูซอน. ลามาส” จากประเทศฟิลิปปินส์นายเสกสรรค์ คันธวี ศิษย์เก่าโรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.หอรพะ

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning