นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

BK8