Oops...
Slider with alias agency4_el not found.

ข่าวกิจกรรม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์

+

คำสั่ง เอกสาร ข่าวสาร

+

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

+

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

+

คนเก่งหอพระ

คนเก่งหอพระทั้งหมด

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่าง รร. ส่วนภูมิภาค
นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก
เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET
นายธีรภัทร งามจิต

นายธีรภัทร งามจิต

สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนโรงเรียนหอพระ

นักเรียนโรงเรียนหอพระ

ชนะเลิศการประกวดการสร้างเพจ Facebook
นายวรัญญู แสงนาค

นายวรัญญู แสงนาค

ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
E-learning