Oops...
Slider with alias agency4_el not found.

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง เอกสาร ข่าวสาร

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางสาวรวิปรียา ฤทธิ์กล้า เหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

นางสาวรวิปรียา ฤทธิ์กล้า เหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

เหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก ยุวชนนานาชาติ

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก ยุวชนนานาชาติ

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นายธีรภัทร งามจิต สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เหล่าตำรวจ)

นายธีรภัทร งามจิต สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เหล่าตำรวจ)

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างเพจ Facebook

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างเพจ Facebook

E-learning
BK8