นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ

ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่าง รร. ส่วนภูมิภาค
นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก
เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET
นายธีรภัทร งามจิต

นายธีรภัทร งามจิต

สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนโรงเรียนหอพระ

นักเรียนโรงเรียนหอพระ

ชนะเลิศการประกวดการสร้างเพจ Facebook
นายวรัญญู แสงนาค

นายวรัญญู แสงนาค

ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
วงสตริง Baby Tarantula ของโรงเรียนหอพระ

วงสตริง Baby Tarantula ของโรงเรียนหอพระ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 “WACM Music Contest”
นางสาวจันทิมา โพนชัยแสง

นางสาวจันทิมา โพนชัยแสง

ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันรายการ “The 34ᵗʰ Asian Cycling Championships & 21ˢᵗ Asian Junior Cycling Championships”

E-learning