สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<ตุลาคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์การศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
37
วันนี้
41
วานนี้
1004


เริ่มนับ
     
7777

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ทวีชาติ และ นายวิทวัส ชัยมงคล นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนหอพระ

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้ชม 401
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการประกวดครูและนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา