ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
ออนไลน์
57
วันนี้
126
วานนี้
0


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ทวีชาติ และ นายวิทวัส ชัยมงคล นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนหอพระ

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้ชม 462
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการประกวดครูและนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนหอพระ  
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว รสสุคนธ์ ต่ายโพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5 
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหอพระ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560
 
พิธีแสดงมุฑิตา สักการะพระคุณครู. แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา
อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560