ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2561>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
ออนไลน์
31
วันนี้
61
วานนี้
675


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ทวีชาติ และ นายวิทวัส ชัยมงคล นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนหอพระ

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้ชม 635
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการประกวดครูและนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
มาร์ชขิ่งความดี โรงเรียนหอพระ
พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธัญญาเรศ. มีทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5
จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคณิตา บานชื่น,เด็กชายญาณทัศน์ บาลี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนหอพระ
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว รสสุคนธ์ ต่ายโพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560