21/02/2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19/12/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

08/12/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567

20/10/2566

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19/09/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11/07/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15/05/2566

สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

11/05/2566

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

10/05/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

E-learning
BK8