14/06/2567

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่รณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า (โทษของบุหรี่ไฟฟ้า/กฏหมายและบทลงโทษในการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า)

[…]
08/05/2567

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

08/05/2567

ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

27/03/2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

12/03/2567

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

21/02/2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19/12/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

BK8