เอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายงานบริหารทั่วไป

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูล O-NET

ข่าวสารหอพระ
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567รร.หอพระ เป็นสนามสอบธรรมศึกษารร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้างนักเรียนคนเก่ง หอพระรร.หอพระ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันยี่เป็งสพม.ชม. ตรวจเยี่ยม รร.หอพระ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอดแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ วัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)2023คณะครูและบุคลากร รร.หอพระ เป็นกำลังใจให้ลูกขาว-เหลือง

ประกาศสำหรับครู

E-learning