เอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายงานบริหารทั่วไป

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข่าวสารหอพระ
โรงเรียนหอพระ โดยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โรงเรียนหอพระ ได้มีการจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2563รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ระดับอุดมศึกษาโรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม“พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน” ปีการศึกษา 2563โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET ม.6)งานธนาคารโรงเรียนหอพระให้การต้องรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทยจดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือน มีนาคม 2564

ประกาศสำหรับครู

E-learning