สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<มกราคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
32
วันนี้
795
วานนี้
3739


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
หมวดหมู่ :


ตราประจำโรงเรียน


ประกอบด้วยหอพระไตรปิฏก
เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างทางปัญญา อยู่ในวงกลมของลายกนก
สีประจำโรงเรียน

  -

 

ปรัชญา

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี     ความสามัคคี นำมาซึ่งความสุข

 

คำขวัญ

               ล้ำเลิศคุณธรรม           หนุนนำสังคม

             อุดมความรอบรู้             กอบกู้สิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง