29/08/2563

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2563

27/08/2563

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2563

27/08/2563

ตารางสอบกลางภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.1 – ม.6

21/08/2563

รร.หอพระ จัดอบรม “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Application ZipGrade”

21/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

20/08/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ NARIT Science week 2020

10/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

01/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

BK8