29/11/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนฯ

29/11/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนการเตรียมความพร้อมการเข้ามหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

29/11/2566

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “สืบฮีต พุทธบูชา ประเพณียี่เป็ง” ประจำปีการศึกษา 2566

29/11/2566

นักกีฬา ยูยิตสู คนเก่ง รร.หอพระ

29/11/2566

นักศึกษาวิชาทหาร รร.หอพระ อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2566

29/11/2566

คณะกรรมการสภานักเรียน รร.หอพระ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 12/2566

29/11/2566

กองลูกเสือโรงเรียนหอพระร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวัน”สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2566

29/11/2566

นักยกน้ำหนักคนเก่ง รร.หอพระ

29/11/2566

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่แจ่ม มาศึกษาดูงาน

BK8