30/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

30/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

30/05/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

28/05/2567

รร.หอพระ ประเมินครูผู้ช่วย

27/05/2567

รร.หอพระ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สมาคมกีฬายกน้ำหนัก

23/05/2567

รร.หอพระ จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

21/05/2567

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน ฯ OBECQA

21/05/2567

โรงเรียนหอพระร่วมวางหรีดงานศพอดีตครูโรงเรียนหอพระ

21/05/2567

รร.หอพระ ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วขาว-เหลือง

BK8