25/04/2567

นางสาวรวิปรียา ฤทธิ์กล้า เหรียญทอง แข่งขันกีฬายูโดรายการ Judo CMU Open 2023

25/04/2567

นักกีฬาบาสเกตบอลรร.หอพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

25/04/2567

นายปฏิพัทธิ์ ส้มเช้า ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง แข่งขันยกน้ำหนัก ยุวชนนานาชาติ

25/04/2567

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

25/04/2567

นายธีรภัทร งามจิต สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เหล่าตำรวจ)

25/04/2567

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างเพจ Facebook

25/04/2567

นายวรัญญู แสงนาค ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

25/04/2567

วงสตริง Baby Tarantula รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ประกวดวงดนตรี WACM Music Contest

25/04/2567

นางสาวจันทิมา โพนชัยแสง ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ณ เมืองแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน

BK8