29/06/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

12/06/2564

การจัดการเรียนการสอน online ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564

12/06/2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ฉากกั้นการแพร่กระจายละออง COVID-19 ให้กับ รร.หอพระ

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ มอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

12/06/2564

รร.หอพระ มอบผลการเรียน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.2 , ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2564

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ “นางสาวมาเรีย วิกตอเรีย. ลูซอน. ลามาส” จากประเทศฟิลิปปินส์

12/06/2564

นายเสกสรรค์ คันธวี ศิษย์เก่าโรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.หอรพะ

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564

BK8