25/03/2565

นักยกน้ำหนัก รร.หอพระ ชนะเลิศกีฬายกน้ำหนัก ศรีษะเกษเกมส์

25/03/2565

จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

25/03/2565

จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

25/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

23/03/2565

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

23/03/2565

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเตรียมการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

22/03/2565

นักเทควันโด คนเก่ง รร.หอพระ

21/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ วิชาสามัญ

15/03/2565

รอบรั้ว..หอพระ สัมพันธ์ ชุมชน

BK8