29/07/2564

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษา

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดการปฐมนิเทศน์ นักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ร่วมแสดงความเสียใจ

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน “งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา”

29/07/2564

งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมอบรม “งานจราจร”

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

29/07/2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ จัดกิจกรรม”วิจิตรภาษา ล้ำค่ากานท์กวี ศักดิ์ศรีความเป็นไทย”เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(2560)

29/07/2564

ศึกษานิเทศก์ สพม.ชม.นิเทศโรงเรียนหอพระ

E-learning
BK8