27/03/2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

27/03/2567

รร.หอพระ สอบนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระ สอบนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย

25/03/2567

รร.หอพระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567

25/03/2567

รร.หอพระ เป็นสนามสอบวิชา A-Level ปีการศึกษา 2566

25/03/2567

คณะครูและบุคลากร รร.หอพระ ศึกษาดูงาน

25/03/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ

25/03/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและพิจารณาร้านค้า/บริษัท/โรงพิมพ์ หนังสือเรียน-สมุด ฯ

BK8