30/04/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ โดยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ ได้มีการจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2563

21/04/2564

รร.หอพระ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ระดับอุดมศึกษา

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม“พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน” ปีการศึกษา 2563

21/04/2564

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET ม.6)

21/04/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระให้การต้องรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

21/04/2564

งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

E-learning
BK8