27/10/2565

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

20/10/2565

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

07/10/2565

ส่งเสริมศักยภาพ ลูกขาว-เหลือง

07/10/2565

รร.หอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ลูกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

07/10/2565

รร.หอพระ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3

07/10/2565

รร.หอพระ จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

06/10/2565

รร.หอพระ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักยกน้ำหนักของโรงเรียนหอพระ สร้างชื่อในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

06/10/2565

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ร่วมนำนักเรียนเข้าแข่งขันวันรพี

E-learning
BK8