29/12/2563

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

29/12/2563

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่

29/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรม Merry Christmas

29/12/2563

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

29/12/2563

นักเรียน รร.หอพระ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม “เด็กดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

29/12/2563

รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าทดสอบความรู้ภาคทฤษฏีนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3

21/12/2563

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

18/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

18/12/2563

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ Enterpreneurship inspire Boost camp”

BK8