27/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 60 ประจำเดือน กันยายน 2566

27/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน กันยายน 2566

27/09/2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน กันยายน 2566

26/09/2566

รร.หอพระ ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Best of the Year 2023”

26/09/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

25/09/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมงานมุทิตาจิต “ร้อยรัก สานสายใย รวมใจ มุทิตา”

25/09/2566

ชุมนุมนาฏศิลป์ รร.หอพระ ร่วมกิจกรรมฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 150 ปี เนื่องในวันประสูติ

25/09/2566

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ESPORTS & GAMES

25/09/2566

คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

BK8