15/05/2566

สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

11/05/2566

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

10/05/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

02/05/2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

E-learning