31/01/2567

โรงเรียนหอพระ ยินดีต้อนรับ คุณครูท่านใหม่ วิชาเอกสังคมศึกษาฯ สู่รั้วขาว-เหลือง

31/01/2567

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

31/01/2567

นักเทควันโด คนเก่ง รร.หอพระ

25/01/2567

นักบาสเกตบอล คนเก่ง หอพระ

25/01/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการหอพระ 2566 “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

23/01/2567

ชุมนุมเกาหลี โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วัฒนธรรมจากเกาหลี”

23/01/2567

กิจกรรมแนะแนว “ความสำคัญของภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและเรียนต่อในอนาคต” สำหรับ แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ

23/01/2567

วงสตริง Ending Band โรงเรียนหอพระ ได้เข้าร่วมงาน ”เปิดบ้านสานฝัน วันนวัตกรรม POLY OPEN HOUSE 2024”

23/01/2567

แผนการเรียนธุรกิจสมัยใหม่ โรงเรียนหอพระ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

BK8