08/12/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567

08/12/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ปีการศึกษา 2567

07/12/2566

รร.หอพระ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

07/12/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง

07/12/2566

นักเรียนคนเก่ง หอพระ

07/12/2566

รร.หอพระ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันยี่เป็ง

07/12/2566

สพม.ชม. ตรวจเยี่ยม รร.หอพระ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

07/12/2566

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

07/12/2566

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ วัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)2023

E-learning