20/09/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

23/08/2565

นักเรียน รร.หอพระ สร้างชื่อ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

23/08/2565

ส่งเสริมศักยภาพ ลูกหอพระ

23/08/2565

ค่ายเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ

23/08/2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

10/08/2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)

[…]
19/07/2565

โรงเรียนหอพระ รับการนิเทศติดตามการดำเนินตามนโยบาย Quick Policy

19/07/2565

โรงเรียนหอพระ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

08/07/2565

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. 7 กรกฏาคม 2565

E-learning