21/05/2567

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน ฯ OBECQA

21/05/2567

โรงเรียนหอพระร่วมวางหรีดงานศพอดีตครูโรงเรียนหอพระ

21/05/2567

รร.หอพระ ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วขาว-เหลือง

18/05/2567

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการองมาตรฐานสากลของโรงเรียนหอพระ

16/05/2567

บทความรูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

14/05/2567

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

BK8