16/12/2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

02/12/2565

เรื่อง การประกวดราคาจ้างสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/11/2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”

17/11/2565

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนดี

17/11/2565

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีผลการเรียนดี

17/11/2565

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Happy Halloweenในเทศกาลวันฮาโลวีน

17/11/2565

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2565

17/11/2565

การจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการป้องกันการเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน(Grooming)

17/11/2565

เกษียณสุข…เกษมศานต์ 2556

E-learning