ข่าวสารหอพระ
นักเรียนโรงเรียนหอพระเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯโรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม L.C.C Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
โรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

E-learning