23/02/2567

ปีที่ 5 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

23/02/2567

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

19/02/2567

ปีที่ 5 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

19/02/2567

โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.หอพระ

19/02/2567

ปีที่ 5 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

19/02/2567

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ IC – Open House ประจำปีการศึกษา 2566

17/02/2567

โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

13/02/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ

13/02/2567

ปีที่ 5 ฉบับที่ 86 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

E-learning
BK8