19/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

16/10/2563

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการ “HUSOC OPEN HOUSE 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14/10/2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย”

14/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ

09/10/2563

กิจกรรมวัยทีน วัยใส ห่างไกลแอลกอฮอล์

07/10/2563

ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนหอพระ

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมศานต์”

01/10/2563

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (ว21)

E-learning