01/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

15/04/2563

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนหอพระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS 63 (รอบสอง)

27/03/2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2563

05/03/2562

วงTaruntura รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดนตรีสากล

28/02/2562

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนหอพระ

28/02/2562

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนรุ่น “ธีรกานต์”

25/03/2561

ประกาศผู้ชนะการประมูลการเช่าอาคารประกอบการร้านค้า

06/02/2561

แบบเสนอโครงร่าง “การสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการศึกษา”

E-learning