16/01/2564

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

16/01/2564

คณะครูโรงเรียนหอพระ ตรวจสุขภาพประจำปี

16/01/2564

ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ สอน online ระหว่างวันที่ 5 -14 มกราคม 2564

16/01/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

E-learning