27/06/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

27/06/2565

ปฐมนิเทศ นักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

27/06/2565

นักกีฬาเทควันโด รร.หอพระ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

27/06/2565

รร.หอพระ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

27/06/2565

นักยกน้ำหนักโรงเรียนสร้างชื่อ

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ กพ.

27/06/2565

โรงเรียนหอพระ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA”

E-learning