03/04/2567

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

21/02/2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19/12/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

20/10/2566

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

11/07/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15/05/2566

สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

11/05/2566

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

BK8