07/04/2565

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

05/04/2565

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

23/03/2565

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

01/02/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

25/01/2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.07/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564 (โรงเรียนหอพระ ใช้ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2565)

[…]
14/01/2565

ตารางเรียน On Site ระดับชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[…]
05/01/2565

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2565

29/12/2564

แบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

18/10/2564

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย

E-learning