29/06/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

09/06/2564

ตารางบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[…]
28/05/2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[…]
21/05/2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[…]
13/05/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหอพระ

30/04/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

19/04/2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย

10/04/2564

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือน มีนาคม 2564

10/04/2564

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือน มีนาคม 2564

BK8