03/04/2566

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

30/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

30/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

20/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

20/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

22/02/2566

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16/12/2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

02/12/2565

เรื่อง การประกวดราคาจ้างสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/10/2565

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

BK8