22/11/2563

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนหอพระ (จัดห้องเรียนใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[…]
20/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระ

22/09/2563

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคุมสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

16/09/2563

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ

E-learning