20/10/2566

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19/09/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11/07/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15/05/2566

สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

11/05/2566

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

10/05/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

03/04/2566

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

30/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

30/03/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

BK8