06/05/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

03/05/2565

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

27/04/2565

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

27/04/2565

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

27/04/2565

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

25/04/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

07/04/2565

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

05/04/2565

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

23/03/2565

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

E-learning