20/10/2565

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

20/09/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

10/08/2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)

[…]
16/06/2565

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

14/05/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

06/05/2565

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[…]
06/05/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

03/05/2565

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

27/04/2565

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกนาฏศิลป์

BK8